Blokhus Klitplantage

Gå til indhold

Hoved menu

Kære medlemmer 090119

Betaling af kontingent og vejbidrag 2019:
Kontingent kr. 250       ->  konto nr. 7831 0001635011
Vejbidrag    kr. 350      ->  konto nr. 7831 0001665950

Bidragene er forfaldne pr. 1. februar 2019Bestyrelsesmøde fredag den 11.1.2019 kl. 15:00 i Blokhus.


Udkast til dagsorden:
1.Referat fra mødet den 17.10.2018
2.Økonomi, medlemmer(nye husejere), hvilke huse er til salg og hvilke er solgt?
3.Tårnet i Blokhus...fornyet henvendelse ( Teknikudvalgsmøde den 14.1.) og sendes i dag til Jammerbugt Kommune. ( mail fra Marie-Louise Ebdrup)
4.Næste møde med Naturstyrelsen( dato? ) og emner...herunder henvendelsen om brandfare mv.
5.Møde med Jammerbugt Kommune om husstørrelsen og lokalplan.
6. Bumpsagen ved Havørns alle-status.
7.Vejenes tilstand.
8. Evt. og næste møde.


1 Referatet fra den 17.10.2018 godkendes.

2 Årsregnskab 2018 er klar og kan ses her. Flere huse i Plantagen er solgt, og der er for øjeblikket formentlig 29 ejere, vi har problemer med at følge hvilke huse, der sælges og hvornår, vi får ingen oplysninger fra Naturstyrelsen, hverken om ny ejere eller ny lejere. Problemet omkring manglende meddelelser fra Naturstyrelsen ligger formentlig i den nye datalovgivning, men vi vil tage det op med styrelsen ved næste møde, hvis der foreligger tilladelse fra køber eller lejer, er der formentlig ingen problemer i at de meddeler os købet eller lejemålet. 114 medlemmer har betalt samt Naturstyrelsen, regnskabet er gennemgået og godkendt, ligeledes er regnskab for Vejfonden gennemgået og godkendt

3 Tårnet: Det forlyder fra velunderrettet kilde, at det planlagte tårn midt i Blokhus ikke vil få tilladelse af Jammerbugt Kommune, den lokale modstand mod byggeriet er for stor. Der undersøges angiveligt i øjeblikket om alternative placeringer. Vi har som forening tidligere sendt vores indstilling til kommunen, vi har fulgt det op, og vi følger fortsat sagen nøje.

4 Vi har ikke fået dato endnu, Henrik skriver til Naturstyrelsen om en dato, emner er fjernelse af affaldsdynger rundt om i skoven og beredskabsplan i udkast. En beredskabsplan er begrundet i den forgangne meget tørre og varme sommer med udtalt brandfare, samt hvad vi i fjernsynet har kunnet se med voldsomme brande, der har kostet liv fra Californien, Grækenland og Sverige samt den lokale oplevelse nord for Blokhus by. Sekretær Søren Thomsen arbejder med en plan, som Naturstyrelsen selvfølgelig også skal ind over.

5 Mødet med Jammerbugt Kommune, Naturstyrelsen og Foreningen mangler stadig dato, vi rykker Kommunen.

6 Det planlagte bump ved indkørslen til Plantagen er ved at gå igennem, Naturstyrelsen har godkendt, Kommunen vil kun give tilladelse til 3o km bump og ikke 15, vi mangler den endelige godkendelse fra Kommunen og politiet. Formodet pris ligger på omkring 15.000.

7 Der er enkelte dybe huller i vejene, men ellers ser de pæne ud. Rabatter er blevt slået, samtidig har Naturstyrelsen fældet og tyndet ud langs vejene, og det er gjort nænsomt og pænt, vejene fremstår mere ”luftige” og ikke så tætte som før, det er betydeligt pænere end dengang, der blot blev beskåret grene fra træerne.
Hvis flittige hænder ønsker at fylde huller i vejene op, er der grus i krydset Havørns Allé/Slettevej.

8 Evt intet, næste møde 12. april i Blokhus

Venlig hilsen
Søren Thomsen
Sekretær

Kære beboere i Klitplantagen.

Vi har en udfordring med grenaffald.

Der ligger efterhånden 7 - 8 større dynger grenaffald og træstammer rundt om i Klitplantagen.
På skovens dag rydder vi op - sidste år ryddede vi meget op i grenaffald,  lige meget om det stammede fra ejere eller lejere - ryddes op skulle der. Det er derfor ærgerligt, at der igen henligger dynger overalt i Plantagen.
Vi kan ikke længere regne med, at Naturstyrelsen fjerner grenaffald for lejerne.  I "gamle dage" fjernede John  smådynger inden pinse, og man lagde ikke ud før i løbet af foråret.  Det er stadig ikke tilladt for lejere at fælde træer selv, derfor eksisterer der i Naturstyrelsens optik ikke grenaffald fra lejere!!
Man må selv fjerne sit grenaffald, når man fælder og rydder op på grunden. Ejere skal efter deklarationen selv fjerne det grenaffald, som de producerer. Både ejere og lejere kan aflevere deres grenaffald på genbrugspladsen i Pandrup. Det er heller ikke rimeligt, som det ses helt aktuelt, at nogen anbringer deres grenaffald på andres grunde.
Det er slet ikke meningen, at de flittige 25, der møder op på skovens dag, rutinemæssigt skal fjerne de øvriges beboeres grenaffald.

Opfordringen fra bestyrelsen bliver derfor, at man, ligegyldigt om man er ejer eller lejer, selv fjerner alt sit grenaffald - hverken Foreningen eller Naturstyrelsen gør det.


Tilbage til indhold | Retur til hoved menu