Blokhus Klitplantage

Gå til indhold

Hoved menu

Beredskabsplan    Tørkeindeks: 9,6   Beredskabsgrad: 2


Bestyrelsen minder om:

Generalforsamling 2019 og grundejermøde kl. 9:00

Kære Grundejere,
For at minde om grundejermødet den 20.7. kl.9:00 udsendes denne invitation efter § 6 stk.3. i vore vedtægter.
Dagsorden:
1. Vejvedligeholdelsen
2.Årsregnskab
3.Indstilling til GF om vejbidrag for næste periode
4.Vejudvalg og indstilling til generalforsamlingen
5.Orientering om Jammerbugt kommune og drøftelser om husstørrelse/ny lokalplan
6.Orientering om Randbølmødet den 24.6.2019 samt den fortsatte salgsproces frem til 2024.
7.Evt.
Der serveres kaffe og rundstykker til mødet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Og til alle medlemmer:
HUSK..generalforsamlingen lørdag den 20.7. kl. 10:00 på Nordstjernen.

Dagsordenen er tidligere udsendt men siden da er der den 24.6.2019 afholdt med møde med Naturstyrelsen og alle øvrige foreninger langs Vestkysten om igangsættelse af en ny proces om salg af  grundene samt en evt. ny vurdering lejens størrelse.
Der er igangsat et udvalgsarbejde under ledelse af Naturstyrelsen i Skagen og med repræsentanter fra alle foreningerne.
Vor formand er ligeledes formand for SLVK som er en sammenslutning af foreningerne langs Vestkysten og forhandlingspart i forhold til Naturstyrelsen.
Mød op og få sidste nyt i denne sag der kan få vidtrækkende betydning for den enkelte lejer og de der påtænker et grundkøb.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Årsregnskaber for 2018 kan ses her

Beredskabsplan for sommerhusområdet i Blokhus Klitplantage


Kære medlemmer

Jeg, og dermed bestyrelsen for Foreningen Klitplantagen Blokhus, har siden efteråret tumlet med en beredskabsplan for vores sommerhusområde. Det udspringer af den meget tørre og brandfarlige skov, vi oplevede hele sidste sommer. Beboerne i Plantagen var bange, nogle var skræmte, enkelte tog hjem, da det var værst. Samtidig var der voldsomme billeder i fjernsynet, rigtig mange døde i Californien og 100 døde i Grækenland, der var omfattende skovbrande i Sverige. Vi oplevede en klitbrand lige Nord for Blokhus, jeg var personlig meget tæt på denne, og det gik ufatteligt hurtigt med spredningen af ilden.
Når man lyttede til hvorfor så mange døde skyldtes det ofte manglende organisering og tilstopning af flugtveje. Jeg tænkte, at det kunne vi gøre noget ved, og det er kommet vedhæftede Beredskabsplan ud af. Den har været til gennemgang hos Beredskab Nordjylland og en beredskabsinspektør derfra har kommenteret den og blåstemplet den med få rettelser.
Beredskabsplanen mangler afstemning med Naturstyrelsen, der er aftalt møde, og skovrider Jesper Blom Hansen er positiv.
Forslaget til Beredskabsplan kan ses i PDF her
Hvis man trykker på Beredskabsplan ovenfor kommer man ind på planen i denne hjemmeside. Tørkeindeks og beredskabsgrad opdateres, når der er ændringer - det der er angivet er faktisk det aktuelle tørkeindeks, og der er meget tørt i øjeblikket

Venlig hilsen
Søren Thomsen
Sekretær i Bestyrelsen

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu