Blokhus Klitplantage

Gå til indhold

Hoved menu

Beredskabsplan    Tørkeindeks: 9,8   Beredskabsgrad: 2    Hjertestarter


NYT
Foreningen har indkøbt en hjertestarter, der er sat op på hjørnet af Havørns Allé og Slettevej. Instruktion i brug kan ses ved at trykke på Hjertestarter ovenfor.
Politi og Kommunen har givet tilladelse til at etablere vejbump i svinget på Havørns Allé.


Grenaffald – endnu en gang!!


Der er nu 15 dynger grenaffald spredt rundt i Plantagen. Vi skal endnu en gang til at køre rundt i Plantagen med en vognmand for at fjerne grenaffald fra ejere, lejere, medlemmer og ikke medlemmer af Foreningen. Prisen for dette er nu 10.000 + moms.
Vi har helt aktuelt en krystal klar afgørelse fra Naturstyrelsen – der bliver ikke afhentet grenaffald fra lejerne med den begrundelse, at lejerne ikke må fælde eller beskære i stående bevoksning, og dermed har lejerne ikke grenaffald. Naturstyrelsen fjerner altid selv affaldet, når de vedligeholder de lejede grunde. Ovennævnte står at læse i alle kontrakter.
Ejerne skal selv fjerne deres grenaffald, det kan deponeres uden betaling på storskrald i Pandrup eller via egen vognmand. Hvert år vil der blive en periode på en uges tid, hvor ejernes grenaffald kan lægges på parkeringspladsen ved indkørslen til Plantagen, tidsrummet vil blive aftalt med Naturstyrelsen og annonceret her på hjemmesiden, og der må ikke lægges ud hverken før eller efter det angivne tidsrum. Foreningen sørger for fjernelse af grenaffaldet.
Det er sidste gang, foreningen foranstalter fjernelse af grendynger fra hele plantagen. Der er aftalt fjernelse af dynger og dyngen på P- pladsen med en vognmand, derfor må der ikke lægges mere ud.

Bestyrelsen

Ridning i sommerhusområdet
I referatet af sidste bestyrelsesmøde, anmoder bestyrelsen om at alle konfronterer ryttere, der træffes ridende på vejene i sommerhusområdet med, at der ikke må rides på vejene i sommerhusområdet. Forbudet er begrundet i, at der i Lokalplan 200 gældende for sommerhusområdet i § 5.5 står: Områdets private veje må ikke anvendes til ridning.
Hvis vi ser, hvordan vejene i Klitplantagen, altså selve skoven, i løbet af sæsonen ødelægges af ridning, så er det noget vi vil undgå.
Bestyrelsen


Kontingenter
Kontingenter til henholdsvis Foreningen og til Vejfonden forfalder begge jf. vedtægternes § 4 ved udgangen af februar måned.

Kontingent til foreningen betales af alle medlemmer og er 250 kr., betales på konto Danske Bank 9570 12965044
Kontingent til vejfonden betales udelukkende af ejere og er 350 kr., betales på konto Danske Bank 9570 12965052  

Det er vigtigt, at markere afsender på indbetalingen, navn og adresse i Blokhus Klitplantagen


Beredskabsplan for sommerhusområdet i Blokhus Klitplantage


Kære medlemmer

Beredskabsplanen er nu færdig og godkendt af Beredskab Nordjylland og Naturstyrelsen. Beredskabsplanen kan downloades i PDF her.
Hvis man trykker på Beredskabsplan ovenfor kommer man ind på planen i denne hjemmeside. Tørkeindeks og beredskabsgrad opdateres, når der er ændringer.
Planen er  oversat til tysk og engelsk, kan downloades her, den skal lamineres så alle huse i skoven kan få eksemplarer.

Venlig hilsen
Søren Thomsen
Sekretær i Bestyrelsen

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu