Blokhus Klitplantage

Foreningen Klitplantagen Blokhus
Foreningen Klitplantagen Blokhus
Gå til indhold
Beredskabplan     Tørkeindeks: 0,9     Beredskabsgrad: 0      Hjertestarter
Referat af bestyrelsesmøde den 27. marts kan ses her

Vigtig information fra Naturstyrelsen kan ses her

Kontingentbetaling
Det er lige nu tid til indbetaling af:

Kontingent 250 kroner til konto 9570 1296044 og
Vejbidrag 350 kroner til konto 9570 12965052

Forårshilsen
Kære medlemmer og beboere i Blokhus Klitplantage
 
Foråret er på vej og påsken er den tid på året hvor mange mere konstant åbner deres sommerhuse.
 
2020 og 2021 har ikke været et normalt år, og rigtig mange har boet i deres sommerhuse og arbejdet herfra med virtuelle møder mv.
 
Foreningens bestyrelse har haft en travl periode med hele processen om nyvurdering af lejen på grundene og prisfastsættelsen. Vi har haft en møderække med Naturstyrelsen sammen med de øvrige Vestkystforeninger. Vort fokus har været at synliggøre de mange restriktioner på grundene, som har betydning for priserne.
 
To lokale mæglere har herefter vurderet alle 138 grunde og kommet med deres bud på de fremtidige priser på leje og grund. Vurderingsstyrelsen under SKAT har i januar fået materialet og træffer en afgørelse efter ny besigtigelse.
 
Naturstyrelsen sender så et købstilbud til alle lejere, som ikke har købt deres grund.
 
 
Kan en lejer IKKE acceptere en evt. forhøjelse af lejen, skal der inden 6 uger protesteres overfor udlejer, som så inden 6 uger skal indbringe sagen for boligretten hvis indsigelsen ikke accepteres.
 
En lejeforhøjelse indfases med 1/5 over en femårig periode.
 
Ca. 60 har på nuværende tidspunkt købt den lejede grund. Det er fortsat således at købstilbuddet er uden offentligt udbud, således at lejeren af grunden er en eneste, der har mulighed for at købe grunden til den fastsatte pris.
 
De lokale mægleres vurderinger i Blokhus har ikke afveget meget, men det må forventes at lejen fremover bliver mere individuel, når Vurderingsstyrelsen har set på de enkelte grunde. Markedet i dag på boligområdet er af stigende karakter.
 
Bestyrelsen vil indkalde til et orienteringsmøde, så snart det er muligt igen at samles.
 
 
Vi ønsker alle en god påske og vedlægger pjecen om vor forening med opfordring til de få der endnu ikke er medlemmer om at indmelde sig.
 
Bestyrelsens kontaktoplysninger fremgår af pjecen.
 
Med venlig hilsen
 
Bestyrelsen for Foreningen Klitplantagen Blokhus
Samler alle fælles interesser i Klitplantagen
Tilbage til indhold