Blokhus Klitplantage

Gå til indhold

Hoved menu

Beredskabsplan    Tørkeindeks: 8,5   Beredskabsgrad: 1


Beredskabsplan for Blokhus Klitplantage


Kære medlemmer

Jeg, og dermed bestyrelsen for Foreningen Klitplantagen Blokhus, har siden efteråret tumlet med en beredskabsplan for vores sommerhusområde. Det udspringer af den meget tørre og brandfarlige skov, vi oplevede hele sidste sommer. Beboerne i Plantagen var bange, nogle var skræmte, enkelte tog hjem, da det var værst. Samtidig var der voldsomme billeder i fjernsynet, rigtig mange døde i Californien og 100 døde i Grækenland, der var omfattende skovbrande i Sverige. Vi oplevede en klitbrand lige Nord for Blokhus, jeg var personlig meget tæt på denne, og det gik ufatteligt hurtigt med spredningen af ilden.
Når man lyttede til hvorfor så mange døde skyldtes det ofte manglende organisering og tilstopning af flugtveje. Jeg tænkte, at det kunne vi gøre noget ved, og det er kommet vedhæftede Beredskabsplan ud af. Den har været til gennemgang hos Beredskab Nordjylland og en beredskabsinspektør derfra har kommenteret den og blåstemplet den med få rettelser.
Beredskabsplanen mangler afstemning med Naturstyrelsen, der er aftalt møde, og skovrider Jesper Blom Hansen er positiv.
Forslaget til Beredskabsplan kan ses i PDF her
Hvis man trykker på Beredskabsplan ovenfor kommer man ind på planen i denne hjemmeside. Tørkeindeks og beredskabsgrad opdateres, når der er ændringer - det der er angivet er faktisk det aktuelle tørkeindeks, og der er meget tørt i øjeblikket

Venlig hilsen
Søren Thomsen
Sekretær i Bestyrelsen

Brev fra Miljø- og Fødevareministeriet
til vestkystens grundejerforeningers formænd 08052019

Der indbydes i brevet til et møde den 28. maj 2019.  Miljø- og Fødevareministeriet har til hensigt at forlænge den periode, hvor det er muligt at købe den grund, hvorpå ens sommerhus er beliggende med yderligere 5 år.
Der vil blive lagt en ny vurdering af samtlige grunde til grund for et nyt købstilbud til lejerne.
Samtidig ønsker man at se på den nuværende grundleje, idet Naturstyrelsen er forpligtet til at opkræve markedslejen - det bliver en uvildig vurdering af markedslejen for samtlige sommerhusgrunde, der er lejede. Eventuel op- eller nedjustering sker i respekt for gældende lejekontrakt.
Vi er som forening indbudt til en dialog omkring de kriterier, der børlægges til grund for en sådan vurdering - mødested og dagsorden fremsendes.
Formanden deltager naturligvis vel forberedt i mødet.


Kære medlemmer
090119 opdateret den 18.4
Der mangler mange indbetalinger, hvis vi skal holde medlemstallet!!

Lejere betaler kontingent på 250 kroner til Foreningen
Ejere betaler kontingent på 250 kroner til Foreningen samt vejbidrag på 350 kroner

Betaling af kontingent og vejbidrag 2019:

Kontingent kr. 250       ->  konto nr. 7831 0001635011
Vejbidrag    kr. 350      ->  konto nr. 7831 0001665950

Bidragene er forfaldne ultimo februar 2019.

Venlig hilsen
Søren Hald
Kasserer

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu