Blokhus Klitplantage

Gå til indhold

Hoved menu

Beredskabsplan    Tørkeindeks: 3,7   Beredskabsgrad: 0    Hjertestarter


Kære Medlemmer

Næste fase i processen om fastsættelse af leje/grundpriser på grundene i Klitplantagen Blokhus.

Naturstyrelsen har nu udvalgt de to lokale ejendomsmæglere, som skal vurdere den fremtidige leje og priserne på grundene. De to mæglere skal vurdere Blokhus, Rødhus, Tranum og Klitmøller, og derfor vil de i tiden frem til 1.12.2020 besigtige alle grundene.

Vurderingerne skal ske ud fra de vurderingskriterier, herunder især de mange begrænsninger, der ligger på grundene i form af fredskov ,klitfredning, husstørrelse, lokalplanens begrænsninger med opsætning af hegn og beplantningen mv.

Vurderingerne skal være færdige den 1.12.2020, og herefter skal Vurderingsstyrelsen godkende vurderingerne.

Det forventes at de ny priser på grunde og lejefastsættelsen vil foreligge primo 2021. Indtil de nye priser foreligger vil de gældende priser opretholdes.

En evt. lejeforhøjelse vil blive indfaset over en 5 årig periode. Der er tre kontrakttyper og det betyder at kontrakter indgået før 2007 først kan reguleres efter udløb og varsling. I Blokhus er der 49 som kan reguleres i 2021 og 48 i 2022 og 3 efter 2025 og alle med indfasningsperioden på de 5 år.

Såfremt markedslejen vurderes til at være 12% højere end den nuværende leje, agter Naturstyrelsen at regulere lejen i henhold til ovenstående.

Bestyrelsen vil følge processen tæt i den kommende periode og efter behov holde et informationsmøde, når vi nærmer os et resultat primo 2021.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Foreningen Klitplantagen Blokhus

Skovens dag
den 10.10.2020
Der mødte 30 veloplagte beboere op hos Henrik klokken 10, hvor vi startede med kaffe og rundstykker. Herefter gik holdene til deres opgaver. Der blev sat skilte op mange steder i skoven, der blev renset op omkring vejskilte og roserne ved nedgangen til havet fra Havørns Allé blev reduceret. Klokken 13 samledes man igen til en øl eller vand og en sanwich. Bestyrelsen takker for det fine fremmøde og for dagens indsats. Traditionen fremmer også de gode venskaber blandt beboerne. Se også den lokale redaktørs fine referat på Kanalblokhus.

Referat af mødet hos Naturstyrelsen i Randbøl den 28.9.2020

I mødet deltog fra SLVK, Allan Junge fra Vejers, Fleming Friis Larsen fra Blokhus og fra NST Charlotte Kure, Kim Røjgård og Lise Riisberg

Temaet var processen med hensyn til fastsættelse af fremtidig leje samt prisfastsættelse på grundene. Ud af 650 grunde er der solgt 231.
Naturstyrelsen understregede at man gerne ville begrænse de bekymringer de havde hørt om med hensyn til leje og grundpriser.
Der blev præsenteret er række slides, som bliver eftersendt med referat fra mødet, som foregik i en positiv og meget åben atmosfære.
Der er tre typer kontrakter i området, som er opdelt i tidsperioder fra før 2007, 2007 til 2014 og  herefter. Det har betydning for reguleringen af lejen.
Der findes enkelte kontrakter indgået i 2005/2006 som IKKE kan reguleres før udløb. Det vil sige i 2025 og 2026.’Plus 5 år.

Mæglerne går i gang med vurderinger om markedsleje og markedspris, når udbudsrunden er slut og de skal være færdige den 1.12.2020.

Vurderingsstyrelsen skal herefter godkende mæglernes prisfastsættelse og derfor vil vi komme hen i foråret 2021(1.4.2021) før evt. stigninger kan udløses.

Der foreligger også klagemuligheder i den forbindelse.

En evt. lejestigning vil blive INDFASET over en 5 årig periode med den nye leje med 1/5 hvert år. Det må anses meget lempeligt for lejerne.
Vi får alle vurderinger sendt til foreningerne når de foreligger.
Om grundpriser er de nuværende gældende frem til fastsættelse af en ny pris. En pris er gældende i 6 mdr. og herefter indhentes nyt bud.

Fleming Friis Larsen spurgte om kontrakterne kunne forhandles med hensyn til husstørrelsen, altså mere end 100m2. Svaret var en klar afvisning med den tilføjelse, at først når alle grundene var solgt, var det et spørgsmål mellem kommunens lokalplan og foreningen om en ændring.


Læs referat af bestyrelsesmøde den 10.10.2020 her

Beredskabsplan for sommerhusområdet i Blokhus Klitplantage


Kære medlemmer

Beredskabsplanen er nu færdig og godkendt af Beredskab Nordjylland og Naturstyrelsen. Beredskabsplanen kan downloades i PDF her.
Hvis man trykker på Beredskabsplan ovenfor kommer man ind på planen i denne hjemmeside. Tørkeindeks og beredskabsgrad opdateres, når der er ændringer.
Planen er  oversat til tysk og engelsk, kan downloades her, den skal lamineres så alle huse i skoven kan få eksemplarer.

Venlig hilsen
Søren Thomsen
Sekretær i Bestyrelsen

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu