Blokhus Klitplantage

Gå til indhold

Hoved menu

Kære medlemmer af Foreningen Klitplantagen Blokhus.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en glædelig jul og et godt nytår.

Sommeren 2018 var usædvanlig på flere måder og først og fremmest den megen varme og dejligt solskin, som for nogle gjorde at man " søgte skyggen". Et begreb som mest anvendes i Syden, men var aktuel her.

Brandfaren var  et taleemne, og vi vedlægger nedenfor en hilsen fra et medlem, med en række punkter vi tager op med Naturstyrelsen på førstkommende møde.
Det er for sent når skaden er sket, og sporene fra Californien er skræmmende.

Der arbejdes fortsat på et bump i svinget ved Havørns allé og skal gerne være på plads før sommertrafikken. Vi har fortsat drøftelserne med Jammerbugt kommune og Naturstyrelsen om mulighed for lidt større huse, som er tidssvarende familiemæssigt uden det går ud over de landskabelige unikke værdier i vort område.
Plantagen er eftertragtet, og det ses på hurtige salg af huse og det betydelige prisniveau. Nye husejere kontaktes af bestyrelsen så de kan blive medlem og styrke vor forening.
Skovens dag vil blive lørdag den 13.4.2019, så dagen bedes reserveret for arbejde og hyggeligt samvær. Generalforsamlingen er den 20 juli 2019.

På gensyn
Med gode julehilsner
Bestyrelsen

December 2018

Til bestyrelsen for  ”Foreningen Klitplantagen Blokhus”

Forgangne sommer øgede alles opmærksomhed på den brandfare, vi i Klitplantagen var udsat for. Desværre tyder meget på, at det ikke var en enlig svale. Den brandfare må vi søge at minimere!
Hvad har naturstyrelsen – ejeren af området - gjort?
Joh- vi så nogle små laminerede A4- ark ved bålpladser og vistnok nogle indfaldsveje, som forbød åben ild. De var imidlertid ikke til at få øje på, med mindre man ledte efter dem
Vi har kun én indkørselsmulighed til sommerhusområdet. Det må være en overskuelig opgave for NS at etablere et info/advarselsskilt som hverken ejere, lejere, eller andre besøgende,  indfødte som udlændinge, har mulighed for at overse. Dette kræver eet skilt !
Om nødvendigt må vi selv få det fremstillet
Til hverdag er skovvejene låst af, sikkert udmærket. Men i tilfælde af en omfattende brand, er det  problematisk i forhold til mulige flugtveje. Jeg savner i  det hele taget retningslinier for, hvordan beboerne skal forholde sig og opfordrer bestyrelsen til at få kontakt til NS og evt. Beredskabsstyrelsen m.h.p. at få udarbejdet en decideret evakueringsplan for sommerhusområdet i Klitplantagen. Det er jo ikke alt, der kan klares med branddaskere.

Jeg opfordrer bestyrelsen til  at kontakte Naturstyrelsen for udarbejdelse af
-folder med info vedr.  brandfare, (helst også indeholdende et forbud mod trækulsgrill)  grenaffald og andet af væsentlig betydning for alle sommerhusejerne.
-opsætning af iøjnefaldende info – advarselstavle ved indkørsel til området
og til at kontakte Beredskabsstyrelsen for udarbejdelse af en decideret evakueringsplan.
(Jeg medvirker gerne til distribuering af evt. materiale og andet forefaldende.)

Med venlig hilsen
Flemming Andersen
Nattergalesvinget 14

Naturstyrelsen meddeler
Skovløber Flemming Henriksen meddeler, at Naturstyrelsen i lighed med sidste år kommer på en runde i sommerhusområdet. Jens Laub fortsætter den udtynding langs vejene, som blev påbegyndt sidste år. De grunde, der har meldt noget ind til skovning, vil også blive skovet, nogle kan skoves med maskine, andre vil blive skovet manuelt. Det forventes at tage en uges tid.

Kære beboere i Klitplantagen.

Vi har en udfordring med grenaffald.

Der ligger efterhånden 7 - 8 større dynger grenaffald og træstammer rundt om i Klitplantagen.
På skovens dag rydder vi op - sidste år ryddede vi meget op i grenaffald,  lige meget om det stammede fra ejere eller lejere - ryddes op skulle der. Det er derfor ærgerligt, at der igen henligger dynger overalt i Plantagen.
Vi kan ikke længere regne med, at Naturstyrelsen fjerner grenaffald for lejerne.  I "gamle dage" fjernede John  smådynger inden pinse, og man lagde ikke ud før i løbet af foråret.  Det er stadig ikke tilladt for lejere at fælde træer selv, derfor eksisterer der i Naturstyrelsens optik ikke grenaffald fra lejere!!
Man må selv fjerne sit grenaffald, når man fælder og rydder op på grunden. Ejere skal efter deklarationen selv fjerne det grenaffald, som de producerer. Både ejere og lejere kan aflevere deres grenaffald på genbrugspladsen i Pandrup. Det er heller ikke rimeligt, som det ses helt aktuelt, at nogen anbringer deres grenaffald på andres grunde.
Det er slet ikke meningen, at de flittige 25, der møder op på skovens dag, rutinemæssigt skal fjerne de øvriges beboeres grenaffald.

Opfordringen fra bestyrelsen bliver derfor, at man, ligegyldigt om man er ejer eller lejer, selv fjerner alt sit grenaffald - hverken Foreningen eller Naturstyrelsen gør det.


Stofa


Stofa har lavet et anbefalelsesværdigt vinter dvale abonnement, hvor man kan sætte sit abonnement i dvale i max 5 måneder formedelst 250 kroner. Man slipper så for at blive betragtet som ny kunde med nye passwords, ny routermed nye indstillinger og et gebyr på 500 kroner - kan stærkt anbefales.

Referat af bestyrelsesmøde den 17. oktober kan ses her

Føljetonen om det foreslåede tårn på Høkervej er flyttet til NYT

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu