Beredskabsplan - Blokhus Klitplantage

Foreningen Klitplantagen Blokhus
Foreningen Klitplantagen Blokhus
Gå til indhold
Beredskabsplan for sommerhusområdet i Blokhus Klitplantage
 
 
Beredskabsgrader: Beredskabsgrader annonceres på hjemmesiden www.blokhusklitplantage.com.  Beredskabsgrader fastlægges på baggrund af DMI's tørke indeks og www.brandfare.dk. Se også Beredskab Nordjylland og Jammerbugt Kommunes hjemmesider.
 
 
      0 = Længere tids vejr med nedbør, så skoven er fugtig/våd
 
      1 = Normalt vejr, med byger af og til
 
      2 = Kortere tids tørke med varmt vejr og blæst
 
      3 = Længere tids tørke med varme og blæst - offentligt afbrændingsforbud.
 
 
1 Alarmeringsplan
 
Alarmering af beredskab: Tast 112 på telefonen, meld skovbrand eller brand i hus i skov, meddel hvor det brænder, om muligt vindretning og styrke, risikoen for spredning eller hvor meget drejer det sig om, meddel om lokal beredskabsplan aktiveres.
 
 
Alarmering af øvrige beboere i Klitplantagen: Vedholdende tuden i bilhorn. De, der hører den første tuden, skal orientere sig om mulig brand ved røgudvikling eller flammer, hvis det er tilfældet, så skal man selv tude i sit bilhorn i det område, hvor man nu befinder sig. Det gælder om at få alle beboere orienteret om, at der er brand, så den enkelte kan tage sine forholdsregler.
 
 
2 Evakueringsplan i forbindelse med forskellige brandscenarier
 
Evakuering i Plantagen afhænger af beredskabsgraden. Ved lav beredskabsgrad er det ikke nødvendigt at evakuere, men som beboer i Plantagen har man pligt til at deltage i brandslukning, og at deltage i at forhindre spredning af branden. Hvis Plantagen er meget tør, som ved beredskabsgrad 3, skal Plantagen evakueres hurtigst muligt, og man bør have forberedt sig på evakuering på forhånd. På kortoversigten ses, at området omkring Havørns Allé kan evakueres i bil ad den normale adgangsvej til Ribergaardsvej og til fods mod klitten og til fods via Skovduesvinget og Nattergalesvinget mod Blokhus. Den sydlige del af Plantagen kan evakueres via Slettevejs forlængelse - videre ad Den Brede Vej og Rødhusvej mod syd eller via Chr. Rasmussensvej mod Plantørboligen eller mod Rødhus. Også her kan evakueres til fods langs Bækken mod stranden. Det er nødvendigt, at man deler sig op i evakueringsruter, idet 130 biler hurtigt vil få Ribergaardsvej blokeret.


Udrykningskøretøjer skal kunne komme frem, så hvis muligt kan man også fra den nordlige del af Plantagen evakuere mod syd og gennem skoven til Rødhus eller mod Plantørboligen.
 
Med en boltsaks, koben eller lignende, kan man komme igennem bomme og kædeafspærringen på Dallerupsvej. I tørketid er bommene ikke aflåste, men lukkede. Tænk altid dine mulige evakueringsruter igennem inden der sker noget. Der er meget forskel på brand i dagtid, hvor man har lettere ved at orientere sig og så blive overrasket af en storbrand om natten, hvor man har svært ved at orientere sig grundet mørke og røg. For de, der bor inde midt i Plantagens sommerhusområde, er der langt ud til frit område, derfor bør man have tænkt alle scenarier grundigt igennem, så hele husstanden er klar på, hvad der skal ske.
 
 
Flugtveje
 
Havørns Allé til byen ad Ribergaardsvej - kan passeres i bil
 
Havørns Allé mod klitten
 
Havørns Allé over Skovduesvinget mod byen eller over private grunde samme vej
 
Havørns Allé over Nattergalesvinget over private grunde mod byen
 
Sletten kan bruges til evakuering mod stranden
 
Slettevej/Kragebak via Chr. Rasmussens vej op i skoven og enten mod plantørboligen eller Rødhus - kan passeres i bil
 
Slettevejs forlængelse mod Rødhus, den Brede vej og Rødhusvej - kan passeres i bil
 
Slettevej til stranden via bækken
 
 
3 Brandslukningsplan i forbindelse med forskellige brandscenarier
 
Ved beredskabsgrad 3 og til dels 2 er det bare om at komme væk hurtigst muligt, hvis man ikke kan komme væk i bil så til fods over klitten til stranden, ellers ud til siderne for brandretningen, man kan ikke løbe fra en brand i beredskabsgrad 3 og blæst, læg altid mærke til vindretningen i forhold til branden.
 
Ved beredskabsgrad 0 og 1 har man pligt til at møde op ved brandstedet iført branddasker og arbejdshandsker og hjælpe til med brandslukning og sikring af, at ilden ikke spreder sig. Her kan man også tage sin motorsav med, den kan blive nyttig.
 
Alle skal være klar over, at det pga. katalysator på bilen er forbudt at parkere biler i højt græs i plantagen,  alle bør orientere de, der parkerer ulovligt om, at det er forbudt, og at de skal flytte bilen omgående.
 
I beredskabsgrad 2 og 3 er brug af kulgrill forbudt. Man bør altid undgå brug af kulgrill i Plantagen. Brug af bålfad er forbudt. Se vores almindelige rådgivning om brandfare på denne hjemmeside.
 
 
4 Brandberedskab ved det enkelte sommerhus.
 
Ved det enkelte sommerhus skal denne Beredskabsplan forefindes på dansk og i tysk oversættelse og i udlejningshuse skal den være ophængt synligt.
 
Der bør være mindst 25 meter vandslange tilgængelig ved udendørs hane, gerne forsynet med standart koblinger, så den kan sammenkobles med naboens slange, slangen bør være forsynet med samle/sprede forsats. Der bør være en udendørs ophængt branddasker, man bør have lommelygter eller anden lyskilde klar til natligt brug. Man bør tænke på våde håndklæder/viskestykker til at trække vejret igennem, hvis tæt røg. Man kan slå sig sammen med naboer og køre i kortege. Hvis man ejer en motorsav, bør den tages med i bagagerummet, så man kan komme igennem afspærringer.
 
 
Tænk hele tiden dine flugtmuligheder igennem og planlæg på forhånd – vær beredt!
Samler alle fælles interesser i Klitplantagen
Tilbage til indhold