Blokhus Klitplantage

Gå til indhold

Hoved menu

Foreningen Klitplantagen Blokhus

Samler alle fælles interesser i Klitplantagen

___________________________________________________________________________

Skovens dag
Vi afholdt Skovens Dag lørdag den 12. maj, hvor vi mødtes klokken 09:30 ved krydset Slettevej og Svalesvinget. Der blev drukket morgenkaffe og efterfølgende, med stor arbejdsomhed og godt humør, ryddet op overalt i sommerhusområdet. Grenaffaldet blev samlet i store dynger forskellige steder i skoven, hvor det vil blive afhentet indenfor godt en uge. Vi afsluttede med øl, vand og sandvich.
Bestyrelsen takker de ihærdige på samtlige beboeres vegne.

Referat af bestyrelsesmøde den 13.5.2018 kan ses her

Årets generalforsamling

Vedtægternes ordlyd er følgende: Dato for generalforsamlingen offentliggøres senest 8 uger før afholdelsen. Der indkaldes med mindst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden samt revideret årsregnskab og eventuelt indkomne forslag og oplysninger om hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg.

Datoen for årets Generalforsamling er 21. juli, ejere mødes klokken 09 til formøde og lejere og ejere mødes til Generalforsamling klokken 10. Det foregår som vanlig på Restaurant Nordstjernen i Blokhus. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 23.6.2018. Indkaldelsen med dagsorden og forslag skal senest opslås her på siden den 7.7.2018

Mange hilsener

Bestyrelsen

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu