Møder med samarbejdspartnere - Blokhus Klitplantage

Foreningen Klitplantagen Blokhus
Foreningen Klitplantagen Blokhus
Gå til indhold
Referater af møder med samarbejdspartnere, som er:

Årligt møde med Jammerbugt Kommune

Jammerbugt kommune med Mogens Gade i spidsen holdt den 17.5 det årlige formandsmøde med sommerhusforeningerne i kommunen . Vi var naturligvis repræsenteret.

Emnerne var bl. a. orientering om revidering af grundlaget for lokalplaner.
Her har kommunalbestyrelsen den 8.5.2023 vedtaget et nyt grundlag for fremtidige lokalplaner og revision af eksisterende . Grundlag 2023 kan findes på kommunens hjemmeside og indeholder mange nye oplysninger. Blandt andet om størrelse på husene.
Revisionen går langsomt, idet der revideres/laves ca. 3 lokalplaner om året. Og fokus er på de områder der ikke har en lokalplan idag.
Bestyrelsen vil nedsætte et udvalg til, på baggrund af “Grundlag 2023”, at se på vor nuværende lokalplan 200.

Dispensationer drøftedes, og her synes det desværre at holdningen er ret liberal, så det er vigtigt at være opmærksom på påtaleretten efter eksisterende deklarationer.

Affald fyldte en del på mødet. Affaldsspande i vort område bliver udleveret nu, og skal være udleveret senest  2 . juni. 35.000 spande er til udlevering og nye transportører tiltrådt. Der kan godt være nogle bump på vejen i en indkøringsperiode.
Der er mulighed for at rette henvendelser til kommunen, hvis der ikke sker korrekt håndtering som f.eks. at spandende ikke sættes tilbage korrekt. Der var eksempler på, at de stod midt på vejen.
Der skal være “vendemulighed”, når bilerne skal frem.
Vor forening modtager gerne info om problemer ved indføringen - hvis der er problemer.

Endelig var der en lang orientering om den nye sti 100 til Løkken. Omkostningerne er ca. 6 mill. En del dækkes af Realdania.

Referat fra mødet samt de slides, der blev vist, vil vi udsende når de foreligger fra Jammerbugt kommune.

Et godt informativt møde med god dialog.


Alle ønskes en god Kr.Himmelfarts  ferie.


Fleming Friis Larsen
Formand
Samler alle fælles interesser i Klitplantagen
Tilbage til indhold