Tømningsordningen - Blokhus Klitplantage

Foreningen Klitplantagen Blokhus
Foreningen Klitplantagen Blokhus
Gå til indhold

Kære medlemmer af Foreningen Klitplantagen Blokhus
Vi har modtaget nedenstående fra Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt kommune (SSJK)

Kære Fleming Friis Larsen, Foreningen Klitplantagen Blokhus

Jammerbugt kommune har sendt os orienteringen nedenfor om den nye renovationsordning.
Der er endnu ikke yderlige information om skjul til beholdere - rådet er fortsat: Afvent til efter 1. april 2023.

Bemærk også, orienteringen om manglende tømning pga. vintervejr i dec. 2022 nedenfor.


"Om nye affaldsordninger 2023
I fortsættelse af vores korrespondance i november vil jeg gerne orientere om status.
Vi har fået svar fra ca. 800 sommerhuse ud af de 2.400 sommerhuse, som vi skrev om 11. november. Dvs. at de 1.600 får den løsning, som vi har valgt for dem.
Efter jul kommer vi til at lukke for ændringer af den nuværende ordning. Vi kan simpelthen ikke håndtere ændringer af eksisterende ordninger samtidig med, at vi planlægger nye ordninger. Kun nye sommerhuse vil kunne ændre nuværende ordning.
I januar kommer affaldshåndbogen til sommerhuse med post til ejerne. Heri er der mange oplysninger om den nye ordning. Vi forventer, at det vil give nogle bestillinger i forhold til den nye ordning.
I februar vil vi informere om standardløsningen over for sommerhuse, der i dag har en sækkeløsning eller en 140 l beholder (dvs. de sommerhuse, der ikke fik brev i efteråret). De bliver orienteret om, at de får standardløsningen (uden opfordring til at vælge andet). De oplyses om, at hvis de lejer ud, skal de tage en snak med udlejningsbureauet om deres affaldsløsning. Vi forventer, at en mindre del af disse vælger ugetømning – også i løbet af sommeren, når de i praksis opdager udfordringerne med 14-dags tømning.
For god ordens skyld er ugetømning et abonnement, som ikke kan opsiges efter sommerferien. Vi har ikke besluttet, om man skal kunne afmelde pr. 31. december, men så vil afmeldte sommerhuse nok blive tilmeldt igen, når behovet opstår om foråret/sommeren. Det dur ikke i forhold til renovatørens kørsel og vores administration, så jeg tænker, det ender med, at tilmelding til ugetømning gælder 12 efterfølgende måneder – for at undgå hyppige til- og afmeldinger.
Den praktiske udrulning af nye beholdere kommer efter planen til at se således ud:
 1. Den nuværende ordning kommer til at køre uændret til og med 31. marts. Dvs. at sommerhusene får tømt mandage og tirsdage til og med uge 13. Sommerhuse har dermed sidste tømning tirsdag den 28. marts (undtagen på Gjøl, hvor der tømmes om torsdagen).
 2. I uge 12 og 13 uddeler vores leverandør de nye beholdere til alle sommerhuse (1.750 stk. pr. dag!). Dvs. at første beholdere leveres 20. marts og de sidste 31. marts.
  1. Påskeugen (3.-5. april) følger leverandøren op på de adresser, hvor leverancen er gået galt af den ene eller anden grund. Der vil helt sikkert ske fejl, så dem kommer de til at rette.
  2. Beholdere til mad/rest, der udleveres den 20. marts t.o.m. tirsdag den 28. marts, bliver påført en mærkat ”Må ikke bruges før den 29. marts”. Formålet med dette er at undgå, at den nuværende renovatør kommer til at tømme de nye beholdere til mad/rest, som først skal tømmes efter den 1. april. Er det så vigtigt, vil nogen nok spørge? Ja, det er det, for de nuværende skraldebiler har kun ét kammer, og vi vil ikke risikere at komme i Humoristen, hvis nu nogen har sorteret deres affald, og så bliver affaldet bare blandet sammen ved tømning i de gamle skraldebiler. Derfor skal de nye beholdere til mad/rest først i brug, når de kan blive tømt af de nye to-kammer skraldebiler.
  3. Sammen med beholderne leverer vi informationsmateriale om, hvordan man sorterer og laminerede sorteringsvejledninger til at sætte på køkkenlåger/køleskab mv. – på tre sprog. Vi fortæller senere, hvad der er i informationspakken.
   Alt infomateriale kommer i en plastpose, så det kan holdes samlet. Beholderleverandøren lægger posen i postkassen, når han kan finde den. Det begrundes med, at det er sommerhusejeren, der skal tage stilling til indendørs udstyr, opsætning af sorteringsvejledning m.v. Hvis leverandøren ikke kan finde postkassen, sætter han infoposen på beholderen. Vi forhandler lige nu med leverandøren om omdeling i postkasseanlæg. I hører.
 3. De nye skraldebiler til mad/rest starter med at tømme fra mandag den 3. april. Selv om der er påske, kommer de til at køre alle fem dage i påskeugen i år, og det samme gælder i ugen efter påske. Det skyldes, at der jo vil være nye skraldemænd på nye ruter, og det tager op til 30-40 % mere tid. Så de kan ikke nå at samle affaldet ind på fire dage, som de har gjort de senere år.
  1. I den nye ordning går vi jo over til 14-dags tømning af mad/rest som udgangspunkt. Derfor vil den ene halvdel af sommerhusene få tømt i uge 14 og den anden halvdel i uge 15. Dem, der har bestilt ugetømning, vil få tømt i begge uger.
   Det betyder, at hvis brugerne gør, som vi ønsker, tager de tidligst beholderen til mad/rest i brug den 29. marts, og de får tømt senest den 14. april.
 4. De nye skraldebiler til genbrug starter med at tømme 3. april. De kører kun på hverdage og springer helligdage i påsken over. Beholdere til genbrug bliver ikke påsat mærkat. Beholderne kan i princippet tages i brug med det samme, men de vil blive tømt tidligst den 3. april og senest den 3. maj. Der kan derfor gå mere end de planlagte fire uger før første tømning. Derefter tømmes de ca. hver fjerde uge med rullende kalender.
Hvis der er nogen, der vil have fællesanlæg, må vi tage den bagefter – nu kører toget. Vi har dog holdt Ferbæk og et par områder mere uden for egenløsninger. Men vi har faktisk ikke hørt ret mange tale om fællesløsninger.

Om indsamling i vintervejr december 2022
Sommerhuse med vinterordning skulle have tømt i mandags eller tirsdags. Efterdønningerne af snevejret i uge 49, sne- og isglatte veje i uge 50, og isslag i uge 51 betød, at der var rigtig mange sommerhuse med vinterordning, der ikke fik tømt i mandags eller tirsdags. Der er jo heller ikke ryddet sne og glatførebekæmpet i sommerhusområder, så det var farligt og/eller umuligt at køre de fleste steder.
Manglende tømning i mandags: Renovatøren tømmer en rute i morgen lørdag, og andre ruter tirsdag den 27. december.
Manglende tømning i tirsdag: De tømte, hvor de kunne. De tømte ikke, hvor de ikke kunne køre. Der bliver ikke lavet et ”opsamlingsheat”.
Sommerhusejerne kan stille affald i en sæk ved siden af sækkestativ/beholder, eller ekstraordinært tage dagrenovation med på genbrugspladserne 27.-30. december i åbningstiden. Derefter kan man ikke aflevere dagrenovation på genbrugspladserne. Der bliver helt ryddet op i uge 1, hvor de tømmer alle adresser – hvis vejret arter sig.
Vi har givet sommerhusbureauerne besked om den manglende tømning, så de er forberedt på henvendelser fra lejere."Vi ønsker vores medlemmer en God Jul og et Godt Nytår.

På bestyrelsens vegne
John A. Hunderup
Formand
Samler alle fælles interesser i Klitplantagen
Tilbage til indhold