Blokhus Klitplantage

Gå til indhold

Hoved menu

Retningslinjer for grunde

Information om grundene

Retningslinier for grunden
De retningslinier og forordninger, der findes omkring grundene i Blokhus Klitplantage, er begrundet i lejekontrakten, Lokalplanen, lovgivning om fredskovspligt og beskyttede naturtyper. For ejerne erstatter deklarationer de forordninger, der er angivet i lejekontrakten for lejerne. Der er hen ad vejen tilkommet retningslinier for enkeltemner, som ikke er optaget i lejekontrakt og deklarationer endnu.

Lokalplan nr. 200 ses her

Standart lejekontrakt ses her

Bestemmelser om fredskovspligt og beskyttede naturtyper ses her

Deklaration om udstykning og adgang m.v. ses her

Deklaration om vejvedligeholdelse m.v. ses her

Deklarationsrids til begge deklarationer ses her

Forordninger om enkeltemner

Retningslinjer for varmepumper
Luft-luftanlæg tillades.
Varmepumpen skal placeres på husets facade eller gavl (med den minimale afstand til muren, som enheden kræver) og placeringen skal tage hensyn til naboer.
Lydniveauet fra anlæggets udendørsdel må ikke overskride 50 dB.
Varmepumpen skal vedligeholdes, så unødig støj og piben fra ventilatormøllen undgås.
Såfremt anlægget kan ses af andre, end grundlejeren selv, skal varmepumpen afskærmes og afskærmningen have samme farve som huset.
Opsætning skal anmeldes til Naturstyrelsen med en teknisk specifikation af varmepumpen.

Retningslinjer for kæder
Kæderne må kun opsættes på vejstykket mellem vejen og sommerhuset, og mindst 5 meter fra vejkanten.
Stolperne, som kæden fastgøres til, kan være af træ eller jern og må maksimalt stikke 70 cm op over jordniveau og dimensionen ikke overstige 100 mm i diameter eller bredde.
Opsætning af kæder anmeldes til Naturstyrelsen og placering godkendes af skovarbejder Jon Lønstrup tlf. 26 87 54 11.
Ved særlige omstændigheder kan kæden placeres nærmere vejkant efter anvisning af Jon Lønstrup. Afgørelser herom sker ved en afvejning mellem æstetiske hensyn og kædens indbrudshæmmende effekt.
De opsatte kæder i området i dag, hvor der tidligere er givet en mundtlig eller skriftlig tilladelse, skal anmeldes til Naturstyrelsen inden 31/12-2011. Ved udskiftning skal disse kæder følge ovenstående retningslinjer.

Retningslinjer for grenaffald og andet affald
Grenaffald afhentes ikkelængere af Naturstyrelsen. Det er ikke tilladt for lejere at fælde træer, derfor er der i Naturstyrelsens optil ikke grenaffald fra lejerne. Ejere må gerne fælde, bare de genplantaer og ejerne må selv skaffe sig af med grenaffald. Alle kan frit aflevere grenaffald på genbrugspladsen i Pandrup.
Alle andre typer af affald skal køres på genbrugsplads (f.eks. den i Pandrup) og ikke ud på Naturstyrelsens afbrændingsplads syd for sommerhusområdet.


Tilbage til indhold | Retur til hoved menu