Brand - Blokhus Klitplantage

Foreningen Klitplantagen Blokhus
Foreningen Klitplantagen Blokhus
Gå til indhold
Pas på brandfaren
Pas på brandfaren
Plantager og hedearealer er i tørre perioder meget brandfarlige, og en brand kan hurtigt udvikle sig til en katastrofe med fare for menneskeliv og ødelæggelse af store værdier. I tilfælde af brand skal der derfor hurtigst muligt ydes al den hjælp du formår.

Forebyg brand

 •         Forebyggelse er af den største vigtighed, udvis altid den størst mulige forsigtighed ved enhver omgang med ild.
 •         Forlader du huset skal stearinlys og anden åben ild slukkes,
 •         Hvis du er væk i længere tid skal der lukkes for gasflasker.
 •         Sæt en eller flere røgalarmer op, og husk at teste dem regelmæssigt.
 •         Placer ikke brændbart for tæt på brændeovn.
 •         Støvsug ikke en brændeovn, den kan indeholde gløder mange timer efter at den ser ud til at være gået ud,og de kan blusse op igen.

Det er forbudt

 •         At fjerne aske med ild og gløder fra brændeovne, al fjernelse af aske skal ske i metalspand, gløder kan holde sig i over et døgn og blusse op igen.
 •         at afbrænde affald på grunden,
 •         at ryge på arealer, der ikke har fast belægning, (terrasser og flisebelægninger), brug lukket askebæger.
 •         at bruge åben ild i det frie, specielt er det forbudt at bruge bålfad eller bålplads.

Såfremt andre overtræder disse forbud, bør du påtale det, vi henstiller tillige til, at du ikke benytter trækulsgrill men bruger gasgrill i stedet.

Udendørs forebyggelse

Grillsikkerhed:

 •         Placer ikke grillen under et udhæng
 •         Placer grillen på et plant underlag, så grillen ikke vælter
 •         Hæld ikke brændbare væsker direkte på en varm grill. Dampen derfra kan antænde og du kan blive forbrændt
 •         Lad ikke børn eller dyr nærme sig grillen
 •         Flyt ikke grillen mens den er tændt
 •         Grillkul må ikke smides i naturen, men bortskaffes i en metalspand

Brug fortrinsvis gas- eller elgrill

Bålsteder er forbudte

Grenaffald og kvas
Beredskab Nordjylland er meget opmærksomme på grenaffald og kvas, idet dette er en vigtig faktor i spredningen af en brand, derfor aflever grenaffald på genbrugsstationen. Kvas og grenaffald må ikke dynges op på grunden.

Parkering af biler
Grundet den meget varme katalysator i bilens bund er det forbudt at parkere i højt græs i det hele taget at køre igennem højt græs. Hvis man bliver opmærksom på bilister, der parkerer i strid med dette bør man gøre dem opmærksomme på brandfaren.

Brandalarm
Kald 112 på telefonen, opgiv brandsted, navn og telefonnummer. Iværksæt hurtig slukning. Skovens beboere alarmeres ved vedholdende tuden i bilhorn. Alle skal straks hjælpe ved brandalarm, husk branddaskere, disse kan erstattes af skovle eller fastbundet karklud.

Udstyr til brandslukning
Branddaskere findes i depoter i sommerhusområdet, bemærk dig hvor. Bruges med fejende klappende og bevægelser. Skovle kan bruges som branddaskere, ilden kan også dæmpes med sand. En vandslange på mindst 25 meter bør være monteret på udvendig hane ved hvert hus.

Ovenstående er på opfordring af Beredskab Nordjylland
Samler alle fælles interesser i Klitplantagen
Tilbage til indhold