Blokhus Klitplantage

Gå til indhold

Hoved menu

Brand

Information om/fra

Pas på brandfaren
Plantager og hedearealer er i
tørre perioder meget brandfarlige, og en brand kan hurtigt udvikle sig til en katastrofe med fare for menneskeliv og ødelæggelse af store værdier. I tilfælde af brand skal der derfor hurtigst muligt ydes al den hjælp du formår. Se her hvor hurtigt det kan gå, videoen er publiceret af det svenske politi i forbindelse med de omfattende skovbrande i Sverige sommeren 2018

Forebyg brand
Udvis altid den størst mulige forsigtighed ved enhver omgang med ild. Forlader du huset skal ild og gløder i åbent ildsted slukkes med vand eller sand, og der skal lukkes for gasflasker.

Det er forbudt
• At fjerne aske med ild og gløder fra ildsteder,
• at afbrænde affald på grunden,
• at ryge på arealer, der ikke har fast belægning, (terrasser og flisebelægninger)
• at bruge åben ild i det frie.
Såfremt andre overtræder disse forbud, bør du påtale det, vi henstiller tillige til, at du ikke benytter åben grill udendørs.

Brandalarm
Kald 112 på telefonen, opgiv brandsted, navn og telefonnummer. Iværksæt hurtig slukning.
Skovens beboere alarmeres ved vedholdende tuden i bilhorn. Alle skal straks hjælpe ved brandalarm, husk branddaskere, disse kan erstattes af skovle eller fastbundet karklud.

Advarsel
Ved omfattende brande kan ilden sprede sig hurtigt og eksplosivt. Ilden kan springe 100 meter i vindretningen, og der kan være fare for at blive omringet af ilden.
Hvis dette er tilfældet skal området forlades hurtigst muligt.

Udstyr til brandslukning
Branddaskere findes i depoter i sommerhusområdet, bemærk dig hvor. Bruges med fejende klappende og bevægelser. Skovle kan bruges som branddaskere, ilden kan også dæmpes med sand. En vandslange på mindst 25 meter bør være monteret på udvendig hane ved hvert hus.

Almindelige ordensregler
30 km/t er højest tilladte hastighed i sommerhusområdet. Parkering på vejene er ikke tilladt idet brandkøretøjer skal have mulighed for fri og uhindret fremkørsel. Hunde holdes under kontrol og skal holdes i snor udenfor egen grund.

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu