Hvad koster det at eje - Blokhus Klitplantage

Foreningen Klitplantagen Blokhus
Foreningen Klitplantagen Blokhus
Gå til indhold
Udbudspris grund - eksempel
815.000
Ejendomsværdigrundlag - skattegrundlag fastsat af SKAT, offentlig vurdering
693.700
Husvurdering. offentlig vurdering - eksempel
580.000
Ejendomsværdiskattegrundlag er sum af ejendomsværdigrundlag og husvurdering
1.273.700


Ejendomsskat 3,285 % af ejendomsværdigrundlag (grundskyld)
22.700
Ejendomsværdiskat

Ejendomsværdiskat 1 % af samlet værdi af grund og hus
12.737
Ejendomsværdiskat for ejendom erhvervet efter 1. juli 1998
12.737
Nedslag på 0,2 % af ejendomsværdiskattegrundlaget erhvervet før 1. juli 1998
2.547
Nedslag på 0,4 % af ejendomsværdiskattegrundlaget erhvervet efter 1.juli 1998
5.094
Ejendomsværdiskat for ejendom erhvervet før 1.juli 1998
5.096


Årsudgift på ejendom erhvervet efter 1. juli 1998
35.525
Årsudgift på ejen dom erhvervet før 1. juli 1998
27.884


Pensionistnedslaget 0,4 % af ejendomsværdiskattegrundlaget er indtægtsafhængigt

Beregning af pensionistnedslaget kan ses herEtablering

Skøde, advokat eller anden mellem 1.500 og 7.500 kroner, her sat til...
3.000
Tinglysning af skøde
1.750
Stempelafgift af skøde 0,6 % af udbudspris, som i eksemplet er 815.000
4.890
Skøde i alt ca. .....
9.640
Landinspektør varierer meget 5.000 - 10.000 kroner, her sat til 7.000
7.000
Geodatastyrelsen, udstykningsomkostninger 5.000 + gebyr 3.440
8.440


Samlede etableringsomkostninger
34.720


Beregninger kan ses af dette dokument

Samler alle fælles interesser i Klitplantagen
Tilbage til indhold