Blokhus Klitplantage

Gå til indhold

Hoved menu

Høringssvar Helhedsplan 17

Nyt

Herunder bestyrelsens høringssvar til Jammerbugt Kommunes Helhedsplan 17

Jammerbugt Kommune

Foreningen Klitplantagen Blokhus skal herved takke for muligheden for at blive hørt om forslag til Helhedsplan 17 for Jammerbugt Kommune.

Foreningen Klitplantagen er forening for de 138 sommerhusejere,  som er beliggende i Blokhus Klitplantage beliggende i et 45,7 ha stort sommerhusområde.
Området er omfattet af Lokalplan 200 og i Helhedsplanen omfattet af område 19.S1-Blokhus Syd.

Vore bemærkninger vil derfor fokusere på dette område.


Overordnet set kan vi tilslutte os de generelle retningslinier som anført i udkastet med hensyn til udvikling af  Kystbyen Blokhus.
Vi lægger særlig vægt på bevarelse af de unikke herlighedsværdier i form af den særlige natur og bevarelse af ro, stilhed og åbne vidder som er karakteristisk for området. Derfor ønskes ikke en " tivolisering" af området, men en respekt for naturen ved udvikling af flere turistfremmende aktiviteteter.

Netop områdets karakter vil i fremtiden tiltrække turister som søger ro og naturoplevelser.


Vi kan tilslutte os intentionen om bevarelsen af det oprindelige miljø med respekt for områdets historie som nævnt i Helhedsplanen-

Udviklingen af den digitale infrastruktur finder vi vigtig for området også i relation til turismen.


Vi er enige i intentionen om øget samarbejde mellem Jammerbugt Kommune og sommerhusejernes foreninger om naturplejen idet ressourcerne hertil synes knappe fra Statens side.

Vi mener ikke, at der overhovedet skal etableres havvindemøller i området.

Vort område er reguleret af lokalplan 200, som er yderst restriktiv med hensyn til størrelsen på sommerhusene. Den er begrænset til 100 m2 inkluderet anneks og garage.

Denne størrelse er ude af trit med de behov, der er idag, hvor husene benyttes i større omfang, og generelt er sommerhuse større end i 30érne, hvor grundene blev udlejet af Staten.
Hertil kommer at et tilgrænsende område med mindre eller lignende grunde som er reguleret af lokalplan 221 giver mulighed for at bygge op til 150m2.
Foreningen har indgivet ønske til Jammerbugt Kommune om ændring af den gældende lokalplan for adskillige år siden.
Vi hilser derfor med tilfredshed, at det nu foreliggende udkast til helhedsplan 17 under bebyggelsens omfang nævner at " sommerhuse må ikke overstige 180m2"
Foreningen vil gerne arbejde videre med denne hensigt i forhold til såvel kommunen som Naturstyrelsen, der administrerer området.

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu