Blokhus Klitplantage

Gå til indhold

Hoved menu

Bestyrelsesmøder 18/19

Nyt

Bestyrelsesmøde den 21. juli 2018 i Blokhus
Umiddelbart efter Generalforsamlingen 2018 konstituerede bestyrelsen sig som følger
Fleming Friis Larsen - Formand
Jørgen Hein - Næstformand
Søren Hald - Kasserer
Henrik Lindholm Kristianse - Kontakt til Naturstyrelsen
Søren Taagehøj Thomsen - Sekretær og ansvarlig for hjemmesiden

Næste møde i oktober

Bestyrelsesmøde den 17.10.2018 i Blokhus
Til stede var Fleming Friis Larsen, Henrik Lindholm Kristiansen og Søren Thomsen
Dagsorden
1 Konstituering
2 Økonomi, medlemmer, grundsalg og nytilflyttede
3 Tårnet i Blokhus – status og perspektiver
4 SSJK – brev af 3.10. og GDPR forordningen i forholds til vor forening.
5 Grundpris og formulering jf. brev af 20.9 fra medlem
6 Møde med kommunen, Naturstyrelsen (Mødedatoer)
7 Vejenes tilstand
8 Koncept for Skovens Dag i 2019
9 Evt.

1: Den konstituering, der blev foretaget straks efter generalforsamlingen blev bekræftet.

2: Foreningen har aktuelt på kontoen kr. 72.473,26 og overskuddet i perioden er 8.000 kr. Vejfonden indeholder 101.152,10 kr. Der er 114 medlemmer. 2 medlemmer er ved at, eller har købt deres grunde, der er således i skrivende stund 31 ejere i Plantagen. Jørgen Hein får ansvaret for opfølgning på nytilflyttede i Plantagen. Der er i øjeblikket 3 huse til salg.

3: Der har siden sommer været ivrig korrespondance med hotelejerne og advokat Saabo som er formand for Grundejerforeningen i Blokhus, begge formænd har været i Nordjyske med et indlæg mod det planlagte tårn på Høkervej. Foreningen lavede en underskriftindsamling, som gav 42 underskrifter ved postkassen på Havørns Allé og en hel del på netindsamlingen. Der er meget stille om sagen i øjeblikket. Vi følger selvfølgelig op på sagen i samarbejde med Blokhus grundejerforening.

4: Vi har modtaget et brev fra SSJK, hvor der behandles flere emner. Stofa har lavet et dvale abonnement for 250 kroner. Man kan derved sætte sit abonnement i dvale i op til 5 måneder. Man slipper for at skulle behandles som ny kunde med nye passwords, ny router med nye indstillinger og en fremtidig afgift på 500 kroner. Den ny ordning kan anbefales. SSJK har arbejdet med forsikringer af forskellig karakter, det samme har vi i vores forening, og vi er kommet frem til at vi kun har behov for en arbejdsskadeforsikring og ikke andet, den er effektueret. SSJK omtaler medlemskab af en af flere landsdækkende foreninger, det har vi tidligere overvejet, men de fordele, der kan være forbundet dermed, skal ses i lyset af en udgift på op til en tredjedel af det individuelle medlemskontingent, og det mener vi ikke er rimeligt, man kunne få fornemmelsen, at der en nogen, der lever af at drive disse foreninger. Der er stor forvirring over nye persondataregler og disses indflydelse på driften af vores foreninger. Der skulle komme en vejledning i november.  I vores forening har vi på aktuelle møde besluttet, at lave et regelsæt eller en datapolitik, som skal findes på vores hjemmeside. Vi har ikke kritiske data på vores medlemmer. Regelsættet skal angive de data, som vi finder nødvendige for at kunne drive foreningen. Vi deler ikke data med andre og data finde kun hos kassereren og sekretæren for
foreningen, derfor er det forholdsvist simpelt for vores forening. Andre foreninger har eksempelvis anden part til at inddrive foreningskontingent – det gøre vi selv.
En afledt konsekvens af den ny datapolitik er, at vi som forening ikke længere får meddelelse fra Naturstyrelsen om ejerskifte og nytilkomne i Plantagen, det besværliggør vores arbejde en del.

5: Medlemshenvendelse drøftedes.

6: Der planlægges møde med Jammerbugt Kommune og Naturstyrelsen om den ny lokalplan og husstørrelsen. Der sendes forslag til mødedatoer til kommunen.

7: Vejene er i øjeblikket stort set OK, der er enkelte dybe huller. Vi får slået kanter inden vinteren, det er vores pligt ifølge deklarationerne, anslået pris er 10.000 kr. Vi har fået tilbagemelding fra Naturstyrelsen, at de er med på vejbump, som vi har beskrevet disse bump, dvs at kommunen og Naturstyrelsen nu er på plads, så mangler vi politiet inden vi kan gå i gang med det praktiske.

8: Skovens dag i 2019 planlægges til den 13. april, det er lørdag før påske. Bækken ser ud til at være i orden for nuværende, men det kan ændre sig, ellers er opgaven stort set den samme som i år, og vi kan starte hos Henrik med morgenkaffe m.m. og slutte samme sted med sandwich og en øl/vand, nærmere information når tiden sig nærmer.

9 Eventuelt: Intet

Næste møde er 11. januar klokken 15 enten i Blokhus eller i Aalborg.

Venlig hilsen
Søren Thomsen, sekretær


Tilbage til indhold | Retur til hoved menu