Blokhus Klitplantage

Foreningen Klitplantagen Blokhus
Foreningen Klitplantagen Blokhus
Gå til indhold
Referat af Bestyrelsemøde kan læses her
Reviderede regnskaber for 2023 kan ses her
Tips om klage over vurderingen kan ses her


Brandfareindeks: Ingen fare
Tørkeindeks:
Beredskabsgrad: 0
Link til Hjertestarter
Skovens dag
Atter i år var Skovens Dag den 11.5. en stor succes. Der er 2 vigtige dage i årets løb nemlig Generalforsamlingen og ikke mindst Skovens Dag, hvor der er lejlighed til at lære andre medlemmer af Foreningen at kende. I år satte vi rekord med 46 deltagere, og der var nok at tage fat på. Også i år, som alle tidligere år, var den utrættelige lokale presse tilstede og Peter Wendelboe har venligt sendt et fyldigt videoreferat, som kan ses til højre for denne tekst. Et punkt nemlig plantning omkring pumpestationen i svinget mellem Havørns Allé og Svalesvinget blev udskudt, men ikke glemt.
Varsling af ordinær generalforsamling 2024
Kære medlemmer

Jævnfør Foreningens vedtægt varsles årets generalforsamling til lørdag den 20. juli klokken 10. Generalforsamlingen afholdes i år på Kunstcafeen, 1. sal, i Blokhus.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsættes skriftlig til Formanden senest 4 uger før generalforsamlingen, nemlig lørdag den 22. juni.

Der indkaldes til generalforsamlingen 2 uger før dennes afholdelse og det er lørdag den 6. juli. Indkaldelsen skal indeholde en dagorden i henhold til vedtægten, et revideret årsregnskab (publiceres på denne hjemmeside), indkomne forslag og angivelse af hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg.
 
 

Samler alle fælles interesser i Klitplantagen
Tilbage til indhold