Blokhus Klitplantage

Gå til indhold

Hoved menu

Velkommen til

Foreningen Klitplantagen Blokhus


Samler alle fælles interesser i Klitplantagen

Til grundejerne

SKAT har nu den 15.8. taget bekræftende til genmæle i den af Foreningen rejste sag om ændring af basisår fra 2005 til 2001. Det betyder at det er basisårets prisniveau grundværdien beregnes fra.
Konkret beregnes m2 prisen op til 2500m2 til 90 kr og 18 kr for det overskydende areal. Tidligere var det 225 kr. op til 2500m2 og 45 kr for det overskydende areal.
Så der er tale om en nedsættelse af beregningsgrundlaget. SKAT vil efter den 5.9. sende den endelige afgørelse, idet et brev af 15.8.2016 er et forslag. Det stemmer dog overens med den tidligere fulgte praksis i lignende sager. Bestyrelsen vil nu anmode SKAT om, at denne afgørelse får virkning for de øvrige grundejere som er medlemmer af Foreningen, i det problemstilingen er den samme.

SKAT bekræfter nu fredag den 26. august, at den skete ændring af basisåret for den omberegnede grundværdi fra 2005 til 2001 sker for alle grundejerne i Foreningen Klitplantagen Blokhus. Såfremt der skulle være en enkelt der ikke harhørt fra SKAT bedes dette oplyst til bestyrelsen. Vi vil så straks tage fat i SKAT.
SKAT oplyser endvidere at der næppe bliver tale om større tilbagebetalingsbeløb. Det hænger sammen med at, grundskatteloftsværdien ikke er omfattet af det såkaldte skattestop. Det betyder at grundskatteloftsværdien er forhøjet med  op til 7% årligt i perioden fra 2001.Dette uanset at beregningsgrundlaget nu er lavere fastsat med basisår 2001. Det var det vi ønskede i forbindelse med den klagesag, der blev rejst.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu