Blokhus Klitplantage

Foreningen Klitplantagen Blokhus
Foreningen Klitplantagen Blokhus
Gå til indhold
Brandfareindeks: Moderat til høj
Tørkeindeks: 9,3
Beredskabsgrad: 2
Link til Hjertestarter

Referat af seneste bestyrelsesmøde kan læses her
Notat om tømningsordningen kan ses her
Reviderede regnskaber for 2022 kan ses her
Formandens notat fra møde med Jammerbugt Kommune ses herBrandfare
DMI har i dag den 2. juni et tørkeindeks på 9,2 og beredskabet har et brandfareindeks på moderat til højt for vores kystnære område. Det betyder, at man skal tænke endnu mere end ellers over omgang med åben ild udendørs - herunder brug af grill. DMI varsler fortsat tørt vejr og solskin, der er ikke regn i sigte og tørkeindekset varsles snart at nå max for dette på 10.
Det er således tid til at tage beredskabsplanen frem og repetere de gode råd, der er givet der - ligeledes at lade beredskabsplanen ligge fremme, når man lejer sit hus ud. Beredskabsplanen kan downloades her og på tysk og engelsk her.
Varsling om Generalforsamling 2023
Efter vedtægternes §6 skal generalforsamlingen varsles med angivelse af dato senest 8 uger før generalforsamlingen dette er hermed gjort. Generalforsamling for 2023 afholdes lørdag den 15. juli på Restaurant Nordstjernen i Blokhus klokken 10:00. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske senest 2 uger før med angivelse af dagsorden, det reviderede regnskab og eventuelt indkomne forslag samt oplysning om hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg og det er senest den 1.juli klokken 12. Indstilling af kandidater kan ske på selv generalforesamlingen. Forslag fra medlemmerne skal skriftlig være bestyrelsens formand i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens start, og det er senest den 17. juni. Fleming Friis Larsen, Henrik Lindholm Kristiansen og Søren Hald er på valg og alle er villige til genvalg. Henrik Lassen er villig til genvalg som suppleant og Bent Aaen og Niels Carlsen er begge villige til genvalg som henholdvis revisor og revisorsuppleant
Samler alle fælles interesser i Klitplantagen
Tilbage til indhold