Blokhus Klitplantage

Gå til indhold

Hoved menu

Foreningen Klitplantagen Blokhus

Samler alle fælles interesser i Klitplantagen

___________________________________________________________________________

Kære medlemmer

Kontingent til foreningen og vejbidrag forfalder med udgangen af februar måned

Kontingent til konto nr. 7831 0001635011 kr. 250,-
Vejbidrag til konto nr. 7831 0001665950 kr. 350,-


Der er kommet referat af møde i SSJK den 6. februar. Referatet kan læses her. En bemærkning af stor interesse for os er, at lokalplanerne 200 og 201 ikke vil blive revideret med den begrundelse, at de ere ejet af staten.

Naturstyrelsen har meddelt, at der bliver fældet med en skovrydningsmaskine i området Skovduesvinget og muligvis andre steder i den kommende tid. Det drejer sig udelukkende om lejede grunde og det fældede bliver kørt væk.

Mange hilsener

Bestyrelsen

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu